Servicii de Audit

Unicont – Firma de Contabilitate si servicii adiacente, vine in sprijinul clientilor sai prin servicii de audit obiective si competente, servicii asigurate de auditori profesionisti, membri ai CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania). Indiferent daca aveti nevoie de audit intern, de auditarea situatiilor financiare sau de servicii de audit conexe, suntem dornici si pregatiti sa va sprijinim.

Echipa noastra de auditori este dornica si pregatita saudit-evoconta vina in sprijinul dumneavoastra cu servicii de audit competente, adresate atat societatilor private sau societatilor de stat, cat si organizatiilor non-profit.

Audit Intern

In cadrul misiunilor de audit intern Unicont efectueaza o examinare atenta a tuturor activitătilor companiei dumneavoastra pentru a formula o evaluare corecta asupra aspectelor cheie din cadrul afacerii pe care o conduceti, astfel incat sa ne asiguram de protejarea elementelor patrimoniale bilantiere şi extrabilantiere şi sa identificam metodele adecvate de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel din cadrul companiei.

Metodologia noastra de audit intern este individualizata in functie de dimensiunea, structura si domeniul de activitate al companiei dumneavoastra.

In cadrul misiunilor de audit intern urmarim obiective esentiale precum:

 • Verificam daca activitatile economice desfasurate de departamentele din cadrul companiei dumneavoastra sunt in concordanta cu politicile si programele stabilite de managementul societatii;
 • Evaluam daca controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea societatii sunt aplicate in mod corect si complet;
 • Verificam daca informatiile financiare si nefinanciare prezentate catre conducerea societatii pentru cunoasterea realitatilor din cadrul companiei dumneavoastra sunt relevante, corecte si complete;
 • Identificam metode de prevenire a fraudelor si pierderilor din cadrul companiei dumneavoastra pentru a asigura integritatea patrimoniului.

Audit financiar

In cadrul angajamentelor de audit financiar auditorii nostri vor formula o opinie asupra situatiilor financiare, sub aspectul intocmirii acestora in conformitate cu un cadru de raportare financiara aplicabil.

Este in interesul clientului si al auditorilor nostri, ca la inceputul misiunii de audit sa se convina asupra unor termeni importanti, precum:

 • obiectivul auditului situatiilor financiare;
 • cadrul de raportare financiara aplicabil si aria de aplicabilitate a auditului;
 • structura rapoartelor rezultate in urma auditului financiar;
 • accesul nelimitat al auditorului financiar la documentele companiei;
 • baza de calcul a onorariilor percepute de auditor.

In cadrul misiunilor de audit financiar auditorii nostri vor proceda la cunoasterea profunda a companiei dumneavostra si a mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea formularii unei opinii corecte.

Factorii esentiali care vor fi analizati se refera la:

 • cunoasterea pietei si a concurentei;
 • cunoasterea cererii, a niselor de piata, a comportamentului cumparatorilor;
 • particularitatile privind fluctuatia preturilor in domeniul de activitate al companiei;
 • factori de sezonalitate sau de ciclicitate a activitatii;
 • intelegerea tehnologiilor de productie si a proceselor de fabricatie;
 • analiza concentrarii aprovizionarii;
 • cunoasterea practicilor uzuale de piata in cadrul sectorului in care se opereaza;
 • identificarea principiilor contabile aplicate si intelegerea temeinica a acestora;
 • existenta unor reglementari speciale in domeniul de activitate;
 • aspecte privind fiscalitatea aplicabila;
 • existenta unor politici guvernamentale speciale in domeniul in care activeaza compania;
 • aspecte privind cerintele de mediu in domeniul de activitate al companiei;
 • factori financiari care pot afecta activitatea companiei (de exemplu rata dobanzii sau disponibilitatea finantarii);
 • pietele de desfacere ale produselor sau serviciilor companiei;
 • structura surselor de venituri;
 • produsele si serviciile obtinute de companie;
 • analiza si indentificarea celor mai importanti clienti si furnizori, concentrarea acestora si dependenta fata de acestia;
 • analiza eventualelor aliante, a participatiunilor si a colaborarilor;
 • studierea existentei eventualelor grupuri de interese in domeniul de activitate al companiei;
 • efectuarea de comert electronic (cum ar fi vanzarile prin internet sau activitatile de marketing cu tinta pe produs sau pe consumator);
 • existenta dispersiei geografice sau a segmentarii sectorului de activitate in care opereaza compania;
 • analiza locatiilor de productie, a depozitelor si a birourilor in care se desfasoara activitatea;
 • riscul de dependenta de clienti sau furnizori cheie;
 • analiza concentrarii activitatii de desfacere si de aprovizionare;
 • bugetul alocat de companie pentru cercetare si dezvoltare;
 • analiza aprofundata a tranzactiilor efectuate de companie cu partile afiliate;
 • verificarea existentei achizitiilor recente, a fuziunilor si divizarilor, a unor cedari planificate sau efectuate recent;
 • efectuarea unor investitii importante efectuate recent sau planificate;
 • verificarea vanzarii sau achizitionarii unor titluri de valoare;
 • intelegerea structurii grupului din care face parte compania;
 • verificarea existentei unor sucursale in strainatate si a ponderii tranzactiilor cu acestea;
 • verificarea garantiilor societatii;
 • daca exista angajamente financiare viitoare extrabilantiere;
 • eventuala existenta a instrumentelor financiare derivate;
 • politici si practici in cadrul companiei privind momentul recunoasterii veniturilor;
 • analiza contabilizarii valorii juste din cadrul tranzactiilor efectuate;
 • verificarea tranzactiilor in valuta, privind datoriile, creantele, reevaluarile acestora;
 • riscurile privind incetarea activitatii ca urmare a unor factori interni sau externi;
 • analiza indicatorilor cheie privind activitatea operationala, profitabilitatea companiei si a evolutiei patrimoniului;
 • analizarea softului informatic utilizat pentru evidentierea operatiunilor gestionare si contabile;
 • verificarea bugetelor companiei si a abaterilor acestora fata de realizarile efective;
 • studierea eventualelor rapoarte efectuate de analisti si a rapoartelor de rating;
 • analiza comparativa a rapoartelor financiare pe perioade;
 • verificarea existentei implementarii unor strategii noi;
 • politici de stimulare a angajatilor si gradul de corelare a acestora cu performantele obtinute;
 • verificarea tendintelor existente si potentiale in domeniul de activtate al companei;

Prin analizarea elementelor prezentate anterior, auditorii nostri vor obtine o cunoastere profunda a companiei si a mediului in care aceasta opereaza, in vederea formularii unei opinii de audit.

Contactati un membru al echipei noastre de auditori pentru a afla cum va putem sprijini!

      Servicii Contabile - Unicont

 • Servicii Contabilitate Bucuresti
 • Contabilitate Primara Bucuresti
 • Contabilitate PFA, SRL, SA, ONG
 • Consultanta Contabila Bucuresti
 • Expert Contabil Bucuresti
 • Expertiza Contabila Bucuresti
 • Servicii de Salarizare si Personal
 • Servicii de Audit Bucuresti
 • Infiintari Firme Bucuresti
 • Fonduri Europene Nerambursabile

      Contact Unicont

 Bucuresti, Sector 3,Calea Calarasilor
 Nr.177, Bloc 45, Ap. 19, Et. 7

 Punct de reper Restaulantul "La Mama"

  Cod de inregistrare fiscala: 33481474
  Autorizatie CECCAR nr.7505
  Telefon mobil:  0722.587.128  
                          0722.512.064

                Persoana de contact
               Matei Anton Gabriel